Piektdiena, 19.01.2018, 23:38
Sveicināti, Viesis
Sludinājumi | Forums | Reklāmraksti | Foto | Filmas
[ Jaunas vēstules · Dalībnieki · Foruma noteikumi · Meklēšana · RSS ]
Lappuse 1 no 11
Forums » Sabiedrība » Sabiedrība, Notikumi, Viedokļi » Bezdarbniekiem - Darba praktizēšana pašvaldībās (Bezdarbniekiem - Darba praktizēšana pašvaldībās)
Bezdarbniekiem - Darba praktizēšana pašvaldībās
BecreativeDatums: Ceturtdiena, 17.09.2009, 13:24 | Ziņojums # 1
Pulkvedis
Grupa: Администраторы
Ziņojumi: 150
Apbalvojumi: 2
Reputācija: 1
Statuss: Offline
1. Darba praktizēšana pašvaldībās

Pasākuma mērķis:

* bezdarbnieku fiziska darba iemaņu iegūšana un uzturēšana, veicot mazkvalificētus darbus, pašvaldību izveidotajās darba praktizēšanas vietās, ja dalība noteiktajā darba praktizēšanā rada sociālo labumu sabiedrībai.

Kad tiek īstenota?

* Darba praktizēšana tiek īstenota no 2009.gada septembra un turpināsies līdz 2010.gada 31.decembrim.

Cik bezdarbnieki varēs saņemt atbalstu?

* No 2009.gada septembra līdz 2010.gada 30.decembrim sabiedrībai derīgos, mazkvalificētos darbos plānots iesaistīt vismaz 38 tūkstošus bezdarbnieku.

Pasākuma pamatprincipi:

* darba praktizēšanā iesaista NVA filiālēs reģistrētus bezdarbniekus, kuri nesaņem (vai beiguši saņemt) bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.
* Bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums, veicot darba praktizēšanu, ir 40 stundas nedēļā (ja bezdarbnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad 35 stundas nedēļā), nav mazāks par divām nedēļām un nepārsniedz sešus mēnešus viena gada laikā.
* Bezdarbnieks darba praktizēšanas laikā tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darba praktizēšanas vietā.
* Par mēnesī nostrādāto laiku darba praktizēšanā bezdarbnieks saņem stipendiju 100Ls apmērā. Šī summa netiek aplikta ar nodokļiem.


Kā iesaistīties pasākumā bezdarbniekam?

1. Bezdarbniekam ir jāizsaka vēlme, ka viņš vēlas iesaistīties darba praktizēšanā pašvaldībā savā NVA filiālē. Reģistrēties dalībai pasākumā jau var no septembra.
2. NVA norīko bezdarbnieku dalībai darba praktizēšanā.
3. Bezdarbnieks un pašvaldība slēdz līgumu par dalību darba praktizēšanā. Darba praktizēšanas vietas pašvaldībā tiek izveidotas uz 6 mēnešiem. Viens bezdarbnieks pasākumā var iesaistīties no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem (arī atkārtoti gada laikā, bet pie nosacījuma, ka gada laikā dalības ilgums nepārsniedz 6 mēnešus).

Darba praktizēšanas vietām jābūt no jauna izveidotām un tām jāatbilst šādiem nosacījumiem:

* tiek ierīkotas pašvaldībā (bezdarbniekiem darba praktizēšanas vietas var tikt piedāvātas arī pašvaldību aģentūrās, bet nevar tikt piedāvātas pašvaldību uzņēmumos);
* darba praktizēšanas vietas tiek ierīkotas nekomerciāliem mērķiem;
* darba praktizēšanas vietas nav iekārtotas pirms pasākuma uzsākšanas pastāvējušās darba vietās (ja tiek iekārtotas iepriekš pastāvējušās darba vietās, tad darba attiecības ar darbiniekiem, kas iepriekš tika nodarbināti minētajās darba vietās, pārtrauktas vismaz četrus mēnešus pirms līguma ar NVA parakstīšanas);
* pilna laika darba praktizēšanas vietas (40 stundas nedēļā);
* darba praktizēšanas vietas dod labumu sabiedrībai.

Veicamo darbu veidi – mazkvalificēti darbi: labiekārtošanas darbi, darbi sociālajā aprūpē, sabiedrisko ēku remontdarbi, meža atjaunošanas un sakopšanas darbi, ceļu apkopšanas darbi utml.

NVA slēdz ar pašvaldību līgumu par darba praktizēšanas īstenošanu un nodrošina pašvaldībai finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finanšu līdzekļiem:

* Bezdarbnieku ikmēneša stipendiju 100Ls apmērā par darba praktizēšanas mēnesi.
* Inventāra iegādei un nomai līdz 80 Ls par vienu darba praktizēšanas vietu* (t.sk. inventāra noma nepārsniedz 10Ls uz vienu darba praktizēšanas vietu).
* Transporta izdevumiem (degviela, transporta vai sabiedriskā transporta biļetes) bezdarbnieku nokļūšanai uz darba praktizēšanas vietu un atpakaļ ne vairāk kā 40,80 Ls uz vienu darba praktizēšanas vietu*;
* Darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku veselības pārbaudei līdz 20Ls vienam bezdarbniekam;
* Atlīdzībai darba praktizēšanas vadītājam valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par kalendāra mēnesi (un arī darba devēja obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas), ja darba praktizēšanas vadītājs pārrauga ne mazāk kā 30 bezdarbniekus. Jā pārraugāmo bezdarbnieku skaits ir mazāks par 30 bezdarbniekiem, tad proporcionāli bezdarbnieku skaitam;
* Dotācijai darba praktizēšanas organizētāja darba samaksai 90Ls apmērā par kalendāra mēnesi (pašvaldībā paredzēts viens darba praktizēšanas vietu organizētājs).

* Viena darba praktizēšanas vieta ir sešu mēnešu periods viena vai secīgi vairāku bezdarbnieku iesaistei noteiktu darbu veikšanai.

Kad un kur pieteikties?

* No septembra visās 28 NVA filiālēs.

materiāls no NVA mājaslapas

 
Forums » Sabiedrība » Sabiedrība, Notikumi, Viedokļi » Bezdarbniekiem - Darba praktizēšana pašvaldībās (Bezdarbniekiem - Darba praktizēšana pašvaldībās)
Lappuse 1 no 11
Meklēšana: